Acer palmatum

acer_palmatum

4,000.00 rsd

DLANOLISNI, JAPANSKI JAVOR

Vrsta .
Rasadnik GAJ Ledinci, Fruškogorska BB, 21207 Ledinci, Srbija
Mobilni: +381 64 04 171 69, E-mail: info@gajledinci.rs