Carpinus betulus ‘Fastigiata’

carpinus_betulus_fastigiata

1,500.00 rsd

PIRAMIDALNI GRAB

Vrsta .
Rasadnik GAJ Ledinci, Fruškogorska BB, 21207 Ledinci, Srbija
Mobilni: +381 64 04 171 69, E-mail: info@gajledinci.rs